Post Image

Mentorer søges

  • Af Tina Skiffard
  • -     04 Nov , 2020

ALLE MENTORER ER FUNDET 

// 

Mentorer søges til jobsøgende nyuddannede 

Som led i vores innovationsprojekt GATE, ønsker vi at afprøve et mentorforløb mellem jobsøgende nyuddannede og repræsentanter fra erhvervslivet.

Det kan mildt sagt være op af bakke at være nyuddannet og ikke have nogen tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det en kæmpe hjælp at få uvildig sparring og have faste møder med en person med erhvervserfaring.

Målet med mentorforløbet er, at den ledige rykker tættere på at lande et job – og ja, i bedste fald får et job.

Derfor er det væsentligt, at der til mentormøderne er fokus på jobmål, udvidelse af netværk, sparring på jobsøgningsstrategi og opfølgning.

Vi har ikke formlen på det perfekt mentorforløb, endnu, men det håber vi, at vi kan finde frem til gennem dette forløb.

Hvor ofte I mødes, om det er online eller fysisk, hvad agendaen er og hvordan I griber det an, er op til det enkelte mentorforløb. Vi har selvfølgelig nogle guidelines, men det er vigtigt, at det passer ind i jeres situation.


Hvem er du? 

Du behøver ikke have erfaring som mentor, men det er vigtigt at du:

  • Har lyst til at hjælpe en nyuddannede med at finde sit første job
  • Har lyst til at udvikle, udfordre og skubbe din mentee i den rigtige retning
  • Vil åbne dit eget netværk, hvis det giver mening
  • Vil sætte tid af til det
  • Vil dele ud af din uvildige sparring
  • Vil give feedback til os, så vi i sidste ende kan skabe et effektfuldt mentorforløb


Hvornår skal vi i gang?

Vi håber, at lave alle matches inden juleferien, så mentorforløbet kan blive skudt i gang til januar 2021. Som udgangspunkt varer mentorforløbet, indtil din mentee har fået et job. 


Hvor mange? 

Vi søger 5-10 mentorer. Idéen for os er at finde frem til, hvordan vi skruer det bedste mentorforløb sammen for både mentor og mentee, og som gør, at mentee rykkere tættere på at lande et job. Vi følger mentorforløbene undervejs og indhenter løbende feedback. 


Interesseret? 

Hvis du har lyst til at være mentor for en jobsøgende nyuddannet, så skriv til Tina Skiffard, innovationskonsulent hos GATE/Erhverv Aarhus på ts@erhvervaarhus.dk